REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOTIEI RAVENOL Expert RO  „Voucher RAVENOL Motorsport ”
 
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOTIEI
 1. Promotia „ Voucher RAVENOL Motorsport ” (denumita in cele ce urmeaza „Promotia”) este organizata de catre “SC RAVENOL Expert RO SRL”, persoana juridica romana, inregistrata la Registrul Comertului nr. J5/291/13.01.2004, CUI RO16164336, cu sediul in Oradea, Str. Beothy Odon, Nr. 15, reprezentata prin dl. Trasnea Constantin Serban, in calitate de Administrator.
 1.1 Participantii la Promotie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial de organizare si desfasurare ale acestei Promotii (denumit in continuare “Regulamentul”).
1.2 Pentru aducerea la cunostinta a publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, pe intreaga perioada de desfasurare a concursului in pe  pagina de internet www.ravenolromania.ro.
1.3 Respectarea modului de derulare a Promotiei conform prevederilor din prezentul Regulament este obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta desfasurarea Promotiei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare / completare la Regulament va deveni aplicabila.
 1.4 Informatiile furnizate de participantii la Promotie devin proprietatea RAVENOL Expert RO SRL si vor fi folosite doar in conditiile si termenii din prezentul Regulament.
SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CONCURSULUI
 2.1 Promotia se desfasoara, intre 10.09.2022-20.12.2022, in limita stocului disponibil .
2.2 Judetele participante sunt: Bihor, Satu Mare, Maramures,Bistrita Nasud, Cluj, Salaj, Mures, Alba, Hunedoara, Arad, Timis, Caras-Severin, Mehedinti, Gorj, Sibiu, Valcea, Dolj, Olt.
 SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
 3.1. Prin inscrierea in Promotie, participantii sunt de acord si accepta implicit prevederile prezentului Regulament.
 3.2. Participantii sa aiba varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii Promotiei.
 3.3. Nu sunt eligibile a participa la Promotie persoanele juridice si angajatii Organizatorului si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Concursului, precum si rudele de gradul I ale acestora.
 3.4. Participarea la aceasta Promotie implica cunoasterea si acceptarea integrala a prezentului Regulament Oficial.
 SECTIUNEA 4. MECANISMUL PROMOTIEI
 4.1 Pentru a participa la prezenta Promotie, participantii trebuie sa respecte urmatorul mecanism:
a) Să participe la evenimentele motorsport la care RAVENOL este partener si sa intre in posesie unui voucher de reducere, pe care subscrisa le ofera pe durata evenimentului.
b) Voucher-ul asigura obtinerea unei reduceri de 50 lei (tva inclus), la achizitia de produse RAVENOL, din categoria ulei motor autoturisme, servo special, transmisie manuala si automata, din reteaua de parteneri RAVENOL.
c) Pentru obtinerea reducerii, posesorul voucher-ului trebuie sa intre pe site-ul www.ravenolromania.ro  si sa ceara oferta pentru produsele dorite, din categoriile de mai sus, mentionand la sectiunea Mesaj : “Detin Voucher RAVENOL Motorsport”, urmand a fi contactat de un reprezentant al Organizatorului.
d) Achzitia produselor se va face de la un partener RAVENOL care-i va acorda posesorului, reducerea mentionata pe voucher.
4.2 Participantii care urmeaza si respecta mecanismul Promotiei vor fi considerati eligibili pentru primirea reducerii de 50 lei(TVA inclus), cu conditia indeplinirii criteriilor de participare descrise in cadrul Sectiunilor 3 si 4 ale prezentului Regulament.
  SECTIUNEA 5. PREMIILE
 5.1. In cadrul Promotiei, se vor acorda 260 de vouchere care vor permite obtinerea de reduceri de pret in valoare de maxim 13 000 lei (tva inclus).   
 5.2. Posesorii voucher-ului nu pot solicita contravaloarea lui, in bani. Reducerea mentionata pe voucher se acorda doar la achizitia de produse RAVENOL.
5.3 Pozele afisate in postarea concursului si in prezentul regulament sunt titlu ilustrativ.
 SECTIUNEA 6. ACORDAREA PREMIULUI SI VALIDAREA CASTIGATORULUI
6.1. Pentru obtinerea reducerii, posesorul voucher-ului trebuie sa intre pe site-ul www.ravenolromania.ro  si sa ceara oferta pentru produsele pe care le doreste, mentionand la sectiunea Mesaj : “Detin Voucher RAVENOL Motorsport”, urmand a fi contactat de un reprezentant al Organizatorului.
6.2 Achzitia produselor se va face de la un partener RAVENOL care-i va acorda posesorului, reducerea mentionata pe voucher.
 6.3 In conditiile in care se constata ca un participant nu indeplineste toate conditiile de participare si/sau validare impuse de prezentul Regulament, acesta va fi invalidat, pierzand dreptul de atribuire a cadoului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului. In conditiile in care participantul nu poate fi validat conform conditiilor prezentului regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul.
 6.4 Participantii sunt beneficiarii Voucher-ului atribuit si nu pot ceda drepturile asupra acestuia unei alte persoane.
  6.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Promotie sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat eligibil, in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a inscris utilizand date false sau incearca sa influenteze Promotia prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.
 6.6 Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare si acordare a unui premiu, poate fi formulata in scris de catre participanti si trimisa pe e-mail, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data incheierii Promotiei, pe adresa: marketing@ravenolexpert.ro  Contestatia se va solutiona pe cale amiabila intre Organizator si contestator, in termen de maximum 7 zile lucratoare de la primire. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de pe raza municipiului Oradea.
 SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE
 7.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul, fiind in sarcina exclusiva a fiecarui castigator in parte, fara ca prin aceasta sa se poata considera ca Organizatorul impune castigatorilor vreo cheltuiala directa sau indirecta, suplimentara.
 SECTIUNEA 8. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
 8.1. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii la prezentul Concurs isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea efectuarii deliberarii, validarii, atribuirii premiului, pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii si pentru activitati ulterioare de marketing direct.
 8.2. SC RAVENOL Expert RO Srl se obliga de asemenea sa respecte prevederile legii 677/2001 privind protectia datelor personale.  SC RAVENOL Expert RO SRL, garanteaza ca prelucrarea oricaror date personale va fi facuta cu respectarea legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie la prelucrarea datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Exercitarea acestor drepturi se face printr-o cerere scrisa, datata si semnata la adresa RAVENOL Expert RO.
 RAVENOL Expert RO SRL, se angajeaza sa nu dezvaluie niciun fel de date personale catre tertiti, cu exceptia imputernicitilor acestuia pentru prelucrarea de date personale, caz in care se vor aplica cerintele legale aplicabile.
 8.3. Participantii prezentului Concurs isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele colectate pe perioada Concursului sa fie stocate si prelucrate in scop de marketing direct de catre RAVENOL Expert RO SRL, precum si acordul expres si neechivoc pentru transferul acestora catre fiecare din partenerii autorizati din reteua de distribuitie a Organizatorului.
 De asemenea acestia sunt de acord astfel sa primesca date si informatii, orice material promotional, atat prin telefon (si sms), cat si prin posta electronica sau la adresa postala.
 SECTIUNEA 9. REGULAMENTUL OFICIAL
 9.1 Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
 9.2 Nerespectarea Regulamentului Oficial al Concursului atrage dupa sine descalificarea respectivului participant.
 9.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa/modifica prezentul regulament oficial prin acte aditionale ce vor fi aduse la cunostinta publicului cadrul paginii de internet www.ravenolromania.ro
 9.4 Promotia poate inceta inainte de termen in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Promotia, dupa anuntarea prealabila a publicului.
 9.5 Regulamentul Oficial al Promotiei va fi publicat pe pagina de internet www.ravenolromania.ro si va fi disponibil gratuit oricarui solicitant.

 
Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Incercam sa va reconectam la Server... Reincarcare
Nu v-am putut reconecta la Server. Va rugam accesati butonul Reincarcare. Reincarcare 🗙